Cel polityki prywatności

Stop-smog.eu, ceni zaufanie, które nam okazałeś, przekazując nam Twoje dane osobowe. Obiecujemy traktować Twoje Dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami, obowiązującymi przepisami i Twoimi decyzjami. Używamy Danych Osobowych do realizacji Twoich zamówień, wysyłania Ci wiadomości e-mail, które zasubskrybowałeś lub do kontaktowania się z Tobą w inny sposób, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Jednocześnie wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby ulepszać nasze produkty i usprawniać procesy zakupowe w naszym sklepie za pośrednictwem dowolnego kanału.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych online, a także do Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem innych kanałów (telefon, sklepy stacjonarne, konkursy z nagrodami, jeśli nie określono inaczej).

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie jasnego obrazu tego, w jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe, które przekazujesz, nasze zaangażowanie w ich ochronę, Twoje prawa i możliwości, które posiadasz aby kontrolować Dane Osobowe i chronić swoją prywatność.

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych na sposób opisany w niniejszym dokumencie (punkt Jak i Które Dane Osobowe zbieramy) jest Stop-smog.eu, z którym możesz skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: info@stop-smog.eu

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby oraz na adres e-mail: info@stop-smog.eu

Użyte terminy

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszą się do użytkownika i identyfikują go osobiście, samodzielnie lub w połączeniu z innymi dostępnymi nam informacjami. Stop-smog.eu zbierze różne Dane Osobowe, które nam przekazujesz, w tym historię zakupów. Stop-smog.eu nie będzie gromadzić żadnych specjalnych kategorii Danych Osobowych (chyba że określono inaczej).

„Newslettery” to wiadomości elektroniczne, które zawierają wiadomości o celach informacyjnych, ofertach, wydarzeniach, promocjach i wszelkich innych informacjach, którymi Stop-smog.eu chce się z Tobą podzielić;

„Przetwarzający na mocy Umowy” to partnerzy, z którymi Stop-smog.eu pisemnie podpisało umowę i którzy przetwarzają Dane Osobowe tylko w imieniu Stop-smog.eu i nie udostępniają ich osobom trzecim.

„Witryna internetowa” odnosi się do strony https://stop-smog-eu/sklep

Zbierane dane osobowe

Twoje Dane Osobowe są gromadzone przez:

Zasubskrybowanie newslettera – użytkownik zapisuje się na otrzymywanie wiadomości e-mail, które obejmują wiadomości o celach informacyjnych, ofertach, wydarzeniach, promocjach i wszelkich innych informacjach, którymi Stop-smog.eu chce się z Tobą podzielić Zamówienie (przez Internet lub telefon) – przy zamawianiu produktów należy podać nam swoje Dane Osobowe w celu realizacji zamówienia; Rejestrację – Stop-smog.eu oferuje możliwość rejestracji na stronie, dzięki czemu nie trzeba uzupełniać danych o dostawie za każdym razem, gdy zamawiasz produkt. Rejestracja nie jest wymagana przy zakupie i sam decydujesz, czy chcesz się zarejestrować, czy nie; Konkursy z nagrodami – różne Dane Osobowe są gromadzone w ramach uczestnictwa w Konkursach z nagrodami, ich zasady są ustalane w ramach osobnych Regulaminów. Proszę sprawdzić Regulamin konkursu przed podjęciem decyzji o uczestnictwie; Sklepy stacjonarne: można również udostępnić Dane Osobowe naszemu zespołowi w sklepach stacjonarnych. Oczywiście nie jest to wymagane do zakupu. W zależności od Danych Osobowych, które chcesz udostępnić, a także od celu lub sposobu zbierania Danych Osobowych, zebrane od Ciebie mogą być:

Adres e-mail;

Imię;

Nazwisko;

Adres;

Kod pocztowy i miasto;

Numer telefonu (telefon stacjonarny i / lub telefon komórkowy);

Data urodzenia;

Płeć.

Na podstawie użytkowania strony (rejestracja, zamówienie …) przeglądarka wysyła informacje o użytkowniku za pośrednictwem naszych serwerów, w tym adres IP, datę i godzinę wizyty oraz informacje o czasie spędzonym na naszych stronach, adres referral URL (strona internetowa, z której przychodzisz); podstrony odwiedzane na naszych stronach; oraz informacje o urządzeniu lub przeglądarce (na przykład typ przeglądarki i jej wersja, system operacyjny).

Przetwarzanie danych osobowych

Realizacja zamówienia

Jeśli zamówiłeś Produkty od Stop-smog.eu, wykorzystamy Twoje Dane Osobowe w celu przesłania Ci zamówionych produktów oraz w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie stanu Twojego zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub w inny sposób. Nastąpi to w celu wykonania umowy zakupu. Prześlemy również Twoje Dane Osobowe do firmy realizującej dostawę oraz magazynu, aby Twoje zamówienie mogło zostać wysłane i dostarczone na Twój adres dostawy. Przetwarzamy w ten sposób Dane Osobowe na podstawie umowy kupna-sprzedaży, którą zawarliśmy z Tobą.

Możemy również użyć danych o Twoim wieku, aby sprawdzić, czy jesteś na tyle dorosły, aby zawrzeć prawidłową umowę kupna i czy możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe. Dane osobowe wykorzystujemy w taki sposób w oparciu o obowiązek prawny.

Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

Obsługa Klienta

Jeśli skontaktujesz się z nami poprzez pocztę e-mail, telefon, czat (w naszych witrynach internetowych lub na portalach społecznościowych), przetworzymy Twoje Dane Osobowe, w tym informacje o zamówieniu i historię zakupów w celu rozwiązania problemu i zapewnienia najlepszej obsługi. Będziemy przetwarzać takie Dane Osobowe w sposób niezbędny do realizacji umowy ze Stop-smog.eu lub jeżeli jest to wymagane prawnie.

Spersonalizowana komunikacja

Jeśli zapisałeś się na subskrypcję naszych newsletterów, a tym samym wyraziłeś chęć otrzymywania naszych wiadomości e-mail i zgodziłeś się z naszą Polityką Prywatności, wyślemy Ci spersonalizowaną komunikację za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie Twojej zgody; Jeśli wyraziłeś zgodę (w trybie online, przez telefon lub w sklepie) na spersonalizowaną komunikację, możemy komunikować się z Tobą telefonicznie, SMS-em, e-mailem lub przez materiały drukowane np. katalogi. Możemy również wysyłać Ci katalogi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy W celu zapewnienia lepszego doświadczenia w procesie zakupowym możemy przesłać Ci oferty produktów specjalnie dostosowanych do twoich preferencji. Ten rodzaj personalizacji opiera się na Twoich wcześniejszych zakupach i działaniach na naszych stronach internetowych i jest dokonywany w oparciu o uzasadniony interes firmy.

Analizy

Stop-smog.eu będzie używać Twoich Danych Osobowych również do analiz i badań (takie analizy i badania będą prowadzone na bazie anonimizacji, gdzie tylko to możliwe), co jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, zrozumienia naszych klientów i Twoich preferencji, identyfikacji wzorców i trendów, zwiększania zadowolenia użytkowników, dostarczania informacji, treści i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb, ogólnych badań i celów statystycznych oraz zagregowanych celów sprawozdawczych, do opracowywania nowych produktów i usług, monitorowania wyników istniejących produktów i usług oraz ulepszania naszej technologii, aby być w stanie wysyłać spersonalizowane wiadomości marketingowe i wyświetlać reklamy online.

Udostępnianie danych osobowych

Przetwarzający na mocy umowy

Szanujemy zaufanie, którym nas obdarzyłeś, udostępniając swoje Dane Osobowe, a my nie udostępnimy ich nikomu innemu na ich własny użytek lub w ich własnym celu. Możemy jednak udostępniać Dane Osobowe naszym partnerom – podmiotom, z którymi mamy podpisane umowy, np. w zakresie dostawy zamówionych przez Ciebie produktów (nasz magazyn, firma kurierska), płatności za zamówienia (np. banki), realizacji spersonalizowanej komunikacji (drukarnie, dostawa) itp. Z tymi firmami zawarliśmy pisemną zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych tylko w celach określonych powyżej

Media Społecznościowe

Strony internetowe Stop-smog.eu mogą udostępniać wtyczki z różnych serwisów społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się na interakcję (rejestrując konto w mediach społecznościowych), Twoja aktywność na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych aplikacji może być również dostępna dla tej sieci społecznościowej, w oparciu o zasady prywatności, na które zgodziłeś się podczas rejestracji w tej sieci. Jeśli nie chcesz udostępniać tych informacji, wyloguj się z takich mediów społecznościowych.

Instytucje państwowe

W przypadku jakichkolwiek próśb ze strony organów ścigania lub w ramach egzekwowania prawa oraz w przypadku niektórych procesów prawnych, dochodzeń itp. Stop-smog.eu może udostępnić dane osobowe takim organom.

Za Twoją zgodą

Oprócz powyższych, Stop-smog.eu może udostępniać Twoje Dane osobowe tylko za Twoją uprzednią zgodą. Nie jest to standardowa praktyka, jednak może się zdarzyć w przyszłości.

Ochrona danych osobowych

Stop-smog.eu pracuje efektywnie nad wdrożeniem odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka, w celu ochrony przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Ponadto nie udostępnimy Państwa Danych Osobowych państwom trzecim (państwom spoza UE), chyba że zostaną udzielone odpowiednie gwarancje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa użytkownika

Możesz poprosić o skorzystanie z poniższych praw w dowolnym momencie bez żadnych kosztów.

Wycofanie zgody

Jeśli chcesz ograniczyć komunikację z Stop-smog.eu do niektórych kanałów komunikacji lub nawet wykluczyć wszystkie, możesz to zrobić w każdej chwili, wysyłając do nas e-mail lub dzwoniąc do nas.

Ponadto możesz anulować subskrypcję naszej komunikacji e-mail, klikając link anulowania subskrypcji znajdujący się w nagłówku lub stopce każdego promocyjnego e-maila (newslettera) ze Stop-smog.eu.

Możesz napisać do nas na adres e-mail: info@stop-smog.eu

W ten sposób zrezygnujesz z otrzymywania naszych e-maili i / lub komunikacji za pośrednictwem innych kanałów: SMS, druki, katalogi, telemarketing.

Dołożymy wszelkich starań, aby wycofać Twoją zgodę tak szybko, jak to możliwe. Ze względu na specyfikę procesu biznesowego i ograniczenia techniczne możliwe jest, że w ciągu 15 dni od daty wycofania zgody nadal będziesz otrzymywać e-maile z ofertami marketingowymi i innymi treściami z Stop-smog.eu. (w przypadku, gdy wiadomość e-mail została już wysłana lub w fazie wysyłania). Z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Dostęp, usunięcie i poprawianie danych osobowych

Jeśli masz zarejestrowane konto, możesz sprawdzić niektóre swoje Dane Osobowe po zalogowaniu. Jednak w celu uzyskania dostępu do wszystkich danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@stop-smog.eu, a prześlemy Ci kopię wszystkich Twoich Danych osobowych, które przetwarzamy. Takie Dane Osobowe będą dostarczane w formie elektronicznej, które na żądanie mogą zostać przekazane stronie trzeciej.

W każdej chwili możesz również poprosić o poprawienie swoich Danych Osobowych lub usunięcie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@stop-smog.eu

Przechowywanie danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe, dopóki jest to prawnie wymagane lub dopóki ważna jest Twoja zgoda. Możesz jednak w dowolnym momencie zażądać dostępu do swoich Danych Osobowych lub usunięcia Danych Osobowych (chyba że mamy prawny obowiązek dalszego przetwarzania takich Danych Osobowych).

Informacje o danych osobowych

W każdej chwili możesz przesłać pytania, czy prośby związane z Danymi Osobowymi, w jaki sposób korzystać z Twoich praw związanych z Danymi Osobowymi z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować na adres e-mail: info@stop-smog.eu Jeśli wolisz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną, wyślij zapytanie na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych PKB spółka z o.o. sp.k.

ul. Solec 18 lok. B21

00-410 Warszawa

W przypadku jakichkolwiek pytań, możesz w każdej chwili skontaktować się z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, organem nadzoru w zakresie danych osobowych.

Zmiany w polityce prywatności

Stop-smog.eu chce przestrzegać uznanych na całym świecie zasad i przepisów dotyczących Danych Osobowych. W tym celu, a także w oparciu o Twoją opinię, zaktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności, aby zapewnić by była ona wolna od błędów i zawierała odpowiednie informacje o Twoich prawach i działaniach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz że jest zgodna z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami.

Możemy zmieniać ją od czasu do czasu, aby dostosować do nowych możliwości prawnych i marketingowych. Jeśli dokonamy istotnych zmian, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem powiadomień na naszych stronach internetowych lub wysyłając zaktualizowaną politykę na Twój adres e-mail. Zaktualizowana Polityka Prywatności będzie zawsze publikowana na tej stronie.