dopasowanI DO ZIELONEGO OTOCZENIA Stop Smog

Z MYŚLĄ O CZYSTEJ
PRZYSZŁOŚCI

Szkodliwość smogu została potwierdzona naukowo.
Jaki jednak ma wpływ na nasze środowisko.
Zagrożenie stanowi nie tylko szkodliwość dla samych ludzi i zwierząt, ale też na naszą przyrodę.
Jaki długotrwały efekt będzie miało zanieczyszczone powietrze dla naszego otoczenia?

Jeśli jesteś zainteresowany instalacjami antysmogowymi zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.

Zanieczyszczone powietrze to zjawisko typowe nie tylko dla dużych aglomeracji i okręgów przemysłowych, ale także i mniejszych miast.

Smog to zmora wielu miast w Polsce i na świecie. Wyróżnia się dwa rodzaje smogu:  kwaśny, zdarza się zimą, przy ujemnych temperaturach. W jego skład wchodzą: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i pyły. Smog tego typu może powodować u ludzi duszności, zaburzenie pracy układu krążenia czy podrażnienie skóry. Smog fotochemiczny, może występować w Polsce w okresie od lipca do października, i powodować ograniczenie widoczności nawet do ponad kilometra! W jego składzie wyróżnia się m.in.: tlenek węgla, tlenki azotu i pyły przemysłowe.

 

 


Jak smog wpływa na środowisko?

Powstaje na skutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami, powstającymi w efekcie działalności człowieka. 

Odpowiadają za to fabryki, coraz większa liczba samochodów, palenie węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w piecach. Za jego pojawienie się odpowiada również pogoda, klimat czy ogólne uwarunkowania terenu. O wiele trudniej będzie pozbyć się zanieczyszczeń, gdy jakieś miasto leży w kotlinie, a bezwietrzna pogoda uniemożliwia ich rozprzestrzenienie się i rozrzedzenie, sprawiając że zawisają nad miejscowością.

Niestety, występuje również zjawisko rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na inne obszary, czyli tak zwany smog napływowy. Z pewnością w ten sposób oczyszcza się powietrze w jednym miejscu, jednak staje się ono bardziej zanieczyszczone w drugim. Warto też wiedzieć, że w Polsce mamy do czynienia nie tylko ze smogiem typu londyńskiego, lecz również typu Los Angeles, z uwagi na zanieczyszczenia komunikacyjne.


Skutki zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenia powietrza są bardzo łatwo zauważalne – wszyscy widzimy gęsty dym, zalegający nad miastem i każdemu z nas gorzej się takim zanieczyszczonym powietrzem oddycha. Skutki smogu są jednak o wiele bardziej dalekosiężne, niż się niektórym wydaje – ma on bowiem bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, prowadząc (przy dłuższej ekspozycji) między innymi do:

• pojawienia się alergii oraz astmy
• wywołania niewydolności oddechowej
• obniżenia odporności całego organizmu
• wywołania chorób układu krwionośnego i serca
• pojawienia się chorób nowotworowych.
Efekty zanieczyszczenia powietrza odczuwamy również pośrednio, na przykład zjadając skażone nim mięso zwierząt, czy rośliny, które w takich warunkach wzrastały. Agresywne czynniki chemiczne oddziałują bowiem nie tylko na ludzi, lecz także i zwierzęta czy rośliny, a nawet materiały (w tym budowlane).